obezite tanı ve tedavi merkezi

  1. F

    Çocukluk Çağında Başlayan Obezite tehlikesi Artıyor!

    “ÇOCUKLARDA OBEZİTEYE KARŞI ‘543210’ KURALI” Çocukluk ve ergenlik çağında obezite, insidansı ve prevalansı tüm dünyada giderek artmakta olan önemli bir halk sağlığı sorunu. Ancak bu sorunun temelinde genetik miras ve ebeveynlerin hataları yatıyor. Aile içindeki beslenme alışkanlıkları...
Yukarı